Αποστείλετε το μήνυμά σας

Υπηρεσίες

Αντιλαμβανόμενος την ιδιαιτερότητα των ζητημάτων ψυχικής υγείας έθεσα ως πρωταρχικό στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σε ένα περιβάλλον φιλικό για τον ασθενή. Οι υπηρεσίες παρέχονται σε ένα σύγχρονο, άνετο και ευχάριστο χώρο που εξασφαλίζει τη λειτουργική διεξαγωγή των θεραπευτικών συνεδριών και διαφυλάσσει πλήρως την εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα των πληροφοριών στα πλαίσια του ιατρικού απορρήτου.   

Φωτογραφίες ιατρείου


Iatreio Psixiatros Psyxotherapeytis Stelios Xatziioannidis
Ιατρείο Ψυχοθεραπευτής Ψυχίατρος Στέλιος Χατζηιωαννίδης
Iatreio Psixiatros Psyxotherapeytis Stelios Xatziioannidis
Ιατρείο Ψυχοθεραπευτής Ψυχίατρος Στέλιος Χατζηιωαννίδης
Iatreio Psixiatros Psyxotherapeytis Stelios Xatziioannidis
Ιατρείο Ψυχοθεραπευτής Ψυχίατρος Στέλιος Χατζηιωαννίδης
Iatreio Psixiatros Psyxotherapeytis Stelios Xatziioannidis
Ιατρείο Ψυχοθεραπευτής Ψυχίατρος Στέλιος Χατζηιωαννίδης
Iatreio Psixiatros Psyxotherapeytis Stelios Xatziioannidis
Ιατρείο Ψυχοθεραπευτής Ψυχίατρος Στέλιος Χατζηιωαννίδης
Iatreio Psixiatros Psyxotherapeytis Stelios Xatziioannidis
Ιατρείο Ψυχοθεραπευτής Ψυχίατρος Στέλιος Χατζηιωαννίδης


Παρεχόμενες υπηρεσίες:

 • Διαθέτω εκτενή κατάρτιση και εμπειρία στην εφαρμογή ποικίλων ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων και εξειδίκευση στο πεδίο της Γνωστικής- Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας.
 • Εφαρμόζω ολιστική βιοψυχοκοινωνική προσέγγιση στην κατανόηση των προβλημάτων του ασθενούς με στόχο την επιλογή της βέλτιστης θεραπείας: ειδικές ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις, φαρμακευτική αγωγή, συνδυασμό φαρμακοθεραπείας και ψυχοθεραπείας.
 • Αναλαμβάνω το διαγνωστικό έλεγχο και τη θεραπευτική αντιμετώπιση σοβαρών ψυχικών παθήσεων, χρόνιων ψυχολογικών δυσκολιών, διαταραχών της προσωπικότητας, δυσλειτουργικών συμπεριφορών και προβλημάτων προσαρμογής.
 • Παρέχω συμβουλευτικές υπηρεσίες σε άτομα που αντιμετωπίζουν οξείες ψυχοπιεστικές καταστάσεις ζωής: προβλήματα σχέσεων και γάμου, ενδοοικογενειακές συγκρούσεις, απώλεια αγαπημένων προσώπων.
 • Εκδίδω πιστοποιητικά ψυχικής υγείας για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
 • Υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης συνεδριών μέσω τηλεδιάσκεψης (skype) και τηλεφώνου.

Τομείς:

 • Φαρμακοθεραπεία
 • Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία
 • Βραχεία Εντατική Δυναμική Ψυχοθεραπεία
 • Ψυχοδυναμική Θεραπεία Αναλυτικού Τύπου
 • Γνωστική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία
 • Ομαδική Θεραπεία
 • Οικογενειακή Θεραπεία
 • Θεραπεία Ζεύγους
 • Συμβουλευτική